All Arrangements and Compositions ©  1978-2014, Doc Grooms Music

YouTube Channel    Cymreig - Welsh    Celtaidd - Celtic    Transatlantic Days
 
YouTube Channel Archive ('15 Mario Casella, Catania, Sicily, 'romantic' classical)


Alaw Hir Bawen y Gath (The Cat's Paw - Long Metre): YouTube

Caingc y Pybydd Bach (The Little Piper's Tune): YouTube

Cân y Gofid (Song to Worldly Anxiety): YouTube

Clod Gwen (The Praises of Gwen): YouTube

Cwm Ogwr (The Vale of Ogmore): YouTube

Cwyn y Cybydd (The Miser's Complaint): YouTube

Cwynfan Henaint (The Stress of Old Age): YouTube

Difyrrwch Bleddyn ab Cynfyn (Belddyn ab Cynfyn's Delight): YouTube

Y Ddraenen Ddu (The Blackthorn): YouTube

Gwrando'r Deryn Du Adeiniog (Listen to the Winged Blackbird): YouTube

Lliw'r Ceirios (The Color of Cherries): YouTube

Merch Ifanc o'r Ben Boreu (Early Morning Girl): YouTube

O gwel y dail yn syrthio... (Oh, see the leaves falling...): YouTube

Walch Man (A Welshman): YouTube

Ymdaith Mwngc (The Monk's March): YouTube
 
Cymreig - Welsh:
Prosiect Maria Jane - The Maria Jane Williams Project ('22 Gibson L-3)

Naws y Cymoedd (A Touch of the Valleys): Aberdulais - Glyn Tawe (Vale of Tawy) - Y Ferch Fedydd (The God-daughter) (+ trem yn ôl tremolo): MP3

Shifflad Meirionydd - Merioneth Shuffle: Cefn Brithdir (Ridge of the Speckled Land) - Y Pwll Glas (The Green Pool) - Y Mud a'r Byddar (The Deaf and Dumb): MP3

Caledi (Y Felan Gymreig) - Hard Times (The Welsh Blues): Y Gofid Glas (The Blue Devils) - Gwyr Powys (Men of Powys) - Consêt Gwyr Dyfi  (The Men of Dovey's Conceit): MP3

O Gastell i Graig (From Castle to Crag): Castell Nédd (Neath Castle) - Ehed y Deryn Du (The Blackbird's Flight) - Craig y Dinas (Dinas Rocks): MP3

Shifflad 'Canaf i' (Doc G ae Cant) / The 'I sing' Shuffle (Doc G sang it) : Cob Malltraeth Rh. 2 (The Malltraeth Embankment No. 2) - Hoffedd Hywel ap Owain Gwynedd (Hywel son of Owain Gwynedd's Delight): MP3

Rhythm Pentre (Village Rhythm): Y Gwelltyn Glas (The Green Blade) - Morwyn y Pentre (The Village Maid) : MP3

Bore-ganeuon (Morning Tunes) : Glyn Nédd (Vale of Neath) - Cariad-gån y Sguthan (The Wooing Song of the Ring Dove) - Ar Foreu Teg (On a Fair Morn) : MP3

Twmpath Heno! (Dance Tonight!) : Yr Esgob a'r Gwladwr (The Bishop and the Rustic - fersiwn / version Glyn Tawe) - Greensleeves (fersiwn / version John Thomas, 18g./c.) - Ffarwel Mari (Farewell to Mary) : MP3

Shifflad Awel yr Hydref (Autumn Breeze Shuffle) : Cwympiad y Dail (The Fall of Leaves) - Dewch yn Nes (Come ye near) - Dafydd y Garreg-wen (David of the White Rock) : MP3

Ar Draethell Unig (On a Lonely Strand) : Difyrrwch Caswallon (Caswallon's Delight) - Y Scer (The Sker) - Y Twmpathau (The Grave-Mounds) : MP3 
Celtaidd / Celtic: Gwyddelig - Irish / Sgotaidd - Scottish / Shetland
(Boy-Girl-Boy-Girl Project - Strat / *Regal archtop / **Toronado)

Bus Stop (reel): MP3     **Cailin An Tí Mhóir [Girl from the Big House] (slide): MP3     Cooley's (reel): MP3     Cuigiu Girls (jig): MP3     Da Scallowa Lasses / Argyll Lassies (reels): MP3     Dunmore Lasses [Big City Girls] (reel): MP3     Fermoy Lasses (reel): MP3     Girls of Farranfore (reel/jig): MP3     Gneevgulia (reel): MP3     Gravel Walks (reel): MP3     *Hearty Boys of Ballymote (jig): MP3     Palmer's Gate (reel): MP3     Rakes of Clonmel (jig): MP3     *Rakes of Kidare (jig): MP3     Rollicking Boys of Tandaragee (jig): MP3     Sporting Boys of Summer (reel): MP3     Tha Mi Sgith (strathspey): MP3     Tuttle's (reel): MP3     Wise Maid (jig): MP3     + one original: *Deep Ellum Lasses (jig): MP3    

 
Sweet Gypsy, Transatlantic Records (1978)
(1968 Martin D-28)

Likkety-split : MP3,      Solstice: MP3,      Tonia's Waltz: MP3,      Red River Rag: MP3,      Tom's Trip to the Ozone: MP3,      Rhiannon of the Birds: MP3,      Land's End: MP3Chris Grooms - Music Sites - Dolenni Cerdd Music Sites - Dolenni  Cerdd Chris Grooms - Celtic Guitar - Gitar Celtaidd